Primorac 1875-10-21

Primorac: list za politiku, narodno gospodarstvo i pomorstvo. Primorska tiskara. Kraljevica. (Vol. 87.) 21.10.1875. (četvrtak)
Str. 3.

Sad se potvrdjuje, da su Turci prošloga petka prešli kod Imoskoga u Dalmaciji našu granicu. Austrijska topnjača "Grille" u Dubrovniku dobi nalog, da bude spremna prevezti dvie pješačke satnije u Metkoviće, počem se je uvidjela potreba bolje obraniti dalmatinska pogranična sela od turskih provala.

Imotski, 13. listopada u 6 sati večer. - Turci jutros nasrnuše na naše selo Aržano. Naši krajišnici skočili, da brane svoja ognjišta. Žestok je bio sukob i trajao je od zore do podne. Turci su suzbijeni. - Vinica je ustala proti krvoloku Turčinu. Ustanak širi se.

Imotski, 15. listopada u 7 sati prije podne - Neprestane prietnje turske razdražiše krajiško pučanstvo i oblasti. Opetovano, ali zaludu, zapitano je u vlade vojske na obranu života i imanja naših. Obćina naloži rondarom, neka čuvaju granicu. Prekjučer u zoru Turci naoružani htjeli su, da na silu prodju naš mejaš na Aržanu. Ronda se opre, a Turci zapališe na nju. Naši odgovoriše, pozivajuć svakoga na oružje. Susjedna sela dotrčaše u pomoć Aržanu proti 150 Turaka, koji su htjeli zauzeti harmicu (divonu). Bitka je trajala do podne. Turci bijaše suzbijeni, i nekoliko ih je ranjeno. Naši nisu imali nikakve nesreće. Naš Jerković sa mnogo čeljadi pohrli u pomoć braći izazvanoj na svojim ognjištim.

(Radi ove očevidne i mrzke povrjede dalmatinske granice od strane Turaka pojačala je Austrija svoju vojsku na medji dalmatinskoj. No zar ništa više? Ili je tim zadovoljeno časti države i svih državljana? Neće li Turci, ako im se svidi, opet navaliti sve obzirom na to, da im je Austrija država prijateljska, koja neće mariti za takove trice? Ur.).