Primorac 1875-10-19

Primorac: list za politiku, narodno gospodarstvo i pomorstvo. Primorska tiskara. Kraljevica. (Vol. 86.) 19.10.1875. (utorak)
Str. 2.

Zagrebačkim novinam javljaju žicom:

Imotski, 15. listopada. Vinica ustala. Pod zapovjedničtvom Gjoke Filipovića na 11. o. m. tursku gjumrukanu popalila, turske kule porobila. Na 13. o. m. udarili Turci, sa dvie strane, no gubitkom odbijeni. Ustaši zaplienili 28 konja sa soli; ustaša danas preko 300.