Patsch 1904.

Karlo Patsch. Prilog topografiji i povijesti Županjca-Delminiuma. GZM. vol. 3. (16.). Sarajevo. 1904. Str. 339-365.

Karst Memorandum 1889-09-12

Brojno stanje stoke sitnog zuba u županjačkom kotaru 12. 9. 1889. prema dijelu dokumenta Karst Memorandum

Primorac 1876-05-27

Primorac: list za politiku, narodno gospodarstvo i pomorstvo. Primorska tiskara. Kraljevica. (Vol. 64.) 27.5.1876. (subota)

Primorac 1875-10-21

Primorac: list za politiku, narodno gospodarstvo i pomorstvo. Primorska tiskara. Kraljevica. (Vol. 87.) 21.10.1875. (četvrtak)

Primorac 1875-10-19

Primorac: list za politiku, narodno gospodarstvo i pomorstvo. Primorska tiskara. Kraljevica. (Vol. 86.) 19.10.1875. (utorak)

Grabovac 1951.

Filip Grabovac. Cvit razgovora naroda iliričkog iliti rvackoga. Stari pisci hrvatski. Vol. 30. JAZU. Zagreb. 1951. Str. 207-211.

Rubić, Nuić 1899.

Stojan Rubić i Anđeo Nuić. Duvno (Župańac) 1. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. 4. JAZU. Zagreb. 1899. Str. 244-291.

Radimsky 1894.

Vaclav Radimskẏ. Starine kotara županjačkog u Bosni. Glasnik Zemaljskog Muzeja. Sarajevo. 1894. Str. 283-319.

Zlatović 1889.

Stipan Zlatović. Kronaka O. Pavla Šilobadovića o četovanju u Primorju (1662-86.). Starine XXI. JAZU. Zagreb. 1889. Str. 86-115.